Skoči do osrednje vsebine
 • Reklamacije
 • eKomunala
 • Najdi

Čiščenje odpadnih voda


DEJAVNOSTI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

 • skrbi za normalno vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav, ki so v njegovem upravljanju,
 • skrbi za razvoj in izgradnjo javne kanalizacije in za njeno nemoteno obratovanje,
 • vodi kataster javne kanalizacije,
 • vzdržuje javno kanalizacijo,
 • izdaja smernice in soglasja v skladu z odlokom, tehničnim pravilnikom in drugimi predpisi,
  nadzira odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
 • izvaja in nadzira priključke na javno kanalizacijo,
 • obračunava storitve kanalščine, čiščenja in drugih pristojbin, določenih s predpisi.
 • praznjenje greznic,
 • prebijanje in čiščenje kanalizacijskih cevovodov

Najdete nas na Šmarješki cesti 10, 8000 Novo mesto