Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

PREDSTAVITEV SEKTORJA

Sektor geoinformatika deluje v podjetju kot sektor skupnega pomena.

Delo sektorja je vsebinsko deljeno na dve ključni področji:

  • Izvajanje geodetskih storitev (zakoličbe, geodetski posnetki izvedenega stanja infrastrukture, geodetski načrti, …)

Osnova dobrega katastra je ažurno geodetsko snemanje zgrajenega omrežja. Geodetske posnetke izvajamo z modernimi klasičnimi in GNSS inštrumenti, ki zagotavljajo zahtevano natančnost zajema podatkov. Za investicije na področju vodovoda in kanalizacije izvajamo zakoličbe in geodetske izmere novega stanja. Za potrebe projektne dokumentacije izdelujemo geodetske načrte.

  • Vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI), ki je v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. (obdelava terenskih podatkov, vnos v digitalni kataster na osnovi GIS-a, vzdrževanje baz podatkov, …)

Kataster vodimo v GIS programskem okolju, ki je tehnično zelo zmogljiv in  napreden, saj omogoča izvajanje vseh vrst operacij, ki jih za visoko raven upravljanja z omrežjem nujno potrebujemo. V sektorju geoinformatika skrbimo, da so podatki ažurni, kvalitetni in na razpolago vsem. Vodenje katastra je zakonska obveza podjetja, zato dajemo temu področju velik poudarek. Kot upravljavec omrežja se zavedamo pomembnosti kvalitetnega katastra, če želimo kvalitetno izvajati dejavnost.

Poleg vodenja katastra skrbimo za izdelavo vseh vrst analiz in statističnih poročil za državo, občine in ostale naročnike.


Kontakti sektorjev