Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Sektor vodooskrba

Sektor izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin. Upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri in 18.700 vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja javno gospodarske službe - vodooskrba predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode, ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja. Razmere v omrežju nadzorujemo s sistemom radijskega procesnega vodenja iz nadzornega centra, ki se nahaja v prostorih na sedežu podjetja. Letno načrpamo nekaj več kot 4,9 milijona m3 vode. Dolžina javnega vodovodnega omrežja znaša 860 km v sistem pa je vključenih tudi okoli 140 vodovodnih objektov.

V jeseni 2016 sta pričeli z obratovanjem vodarni na vodnih virih Jezero in Stopiče, ki z postopkom ultra-filtracije trajno odpravljata problematiko povišane motnosti pitne vode.

 

Črpališče Stopiče - vodni vir