Skoči do osrednje vsebine
 • Reklamacije
 • eKomunala
 • Najdi

Vodovodno omrežje

Celotni vodovodni sistem za zagotavljanje preskrbe s pitno vodo predstavlja medsebojno povezavo vodovodov med občinami, tako da lahko iz enega sistema načeloma napajamo tudi drugi sistem. Sistem se deli na magistralne, primarne in sekundarne vodovode, objekte in naprave. Magistralni vodovodi, objekti in naprave so tisti, ki zagotavljajo preskrbo s pitno vodo v dveh ali več občinah. Primarni in sekundarni vodovodi, objekti in naprave pa so tisti, ki so teritorialno v občini in zagotavljajo preskrbo s pitno vodo samo v tisti občini. 

V občini Novo mesto se potrošniki oskrbujejo iz vodovodnih sistemov:
Novo mesto-Jezero, Novo mesto-Stopiče, Brusnice, Gabrje, Kamenje, Suhadol, Ždinja vas
Glej karte vodovodnega sistema

V občini Šentjernej se potrošniki oskrbujejo iz vodovodnih sistemov:
Novo mesto-Jezero, Hrastje, Javorovica, Vrhpolje
Glej karte vodovodnega sistema

V občini Škocjan se potrošniki oskrbujejo iz vodovodnih sistemov:
Novo mesto –Jezero, Škocjan, Bučka, Jelendol
Glej karte vodovodnega sistema

V občini Dolenjske Toplice se potrošniki oskrbujejo iz vodovodnih sistemov:
Dolenjske Toplice, Stare Žage
Glej karte vodovodnega sistema

V občini Mirna Peč se potrošniki oskrbujejo iz vodovodnih sistemov:
Novo mesto-Jezero, Mirna Peč
Glej karte vodovodnega sistema

V občini Straža se potrošniki oskrbujejo iz vodovodnih sistemov:
Novo mesto-Jezero, Dolenjske Toplice, Stare Žage
Glej karte vodovodnega sistema

V občini Šmarješke Toplice se potrošniki oskrbujejo iz vodovodnih sistemov:
Novo mesto-Jezero
Glej karte vodovodnega sistema

V občini Žužemberk se potrošniki oskrbujejo iz vodovodnih sistemov:
Globočec, Gornji Križ
Glej karte vodovodnega sistema

Dnevno načrpamo okoli 13.000 m3 vode, kar zagotavlja zadostne količine za nekaj manj kot 60.000 prebivalcev.

Splošni podatki o vodovodnem omrežju na območju osmih občin:

 • 860 km vodovodnega omrežja (skupaj s priključki) 
 • 18.700 odjemnih mest 
 • 76 vodohranov s skupno prostornino 10 386 m3 
 • 43 črpališč in prečrpališč 
 • 18 vodnih virov ; le ta oskrbujejo iz 22 vrtin in 3 izviri

Karte vodovodnega sistema

 • Dolenjske Toplice
 • Mirna peč
 • Novo mesto
 • Šentjernej
 • Škocjan
 • Šmarješke Toplice
 • Straža
 • Žužemberk

Galerija vodovodnega omrežja