Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Pokopališče Srebrniče
Komunala Novo mesto d.o.o. je upravljavec naslednjih pokopališč: Mestno pokopališče Srebrniče, Ločna, Šmihel, Prečna in Stranska vas. Poleg upravljanja teh pokopališč skrbimo tudi za vzdrževanje mrliških vežic in urejanje pokopališč.

V skladu z Odlokom o pogrebni in pokopališki dejavnosti opravljamo naslednje naloge in pooblastila:

  • gospodarsko javno službo (upravljanje pokopališč, najemnine, vzdrževanje pokopališč);
  • javna pooblastila in naloge, ki so nam zaupani kot izvajalcu gospodarske javne službe (evidence, soglasja, mnenja, kataster itd.);
  • druge dejavnosti za boljše in popolnejše opravljanje gospodarske javne službe