Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Enter Title

Vzpostavitev najemnega razmerja


Grobnih prostorov (grobov) ne oddajamo v najem vnaprej. Grob je možno najeti ob prvem pokopu. Vse postopke uredite ob naročilu pogreba v sprejemni pisarni. Ob najemu sklenete najemno pogodbo za dobo 25 let, v kateri se opredelijo vsa razmerja med najemnikom in upravljavcem, cena najema, …

Najemno razmerje je možno vzpostaviti tudi tako, da fizični ali pravni osebi odstopi grobni prostor nekdo, ki ga že ima v najemu. V tem primeru se morata zaradi preverjanja identitete z osebnimi dokumenti sedanji in bodoči najemnik osebno oglasiti v sprejemni pisarni in podpisati izjavo za prenos najemništva. Ni nujno, da sedanji in bodoči najemnik prideta skupaj, vendar je izjava veljavna šele tedaj, ko jo podpišeta oba, novi najemnik pa še najemno pogodbo. Če se pri nas ne moreta oglasiti osebno, morata svoje podpise na naših dokumentih overiti pri notarju ali upravnem organu. Pri prenosu je treba plačati takso za prenos najemništva.

Vrnitev grobnega prostora


Najemnik se mora zaradi preverjanja identitete osebno oglasiti pri nas v sprejemni pisarni z osebnim dokumentom, ki ga je izdal upravni organ, in podpisati izjavo o odstopu najemništva. Odstopa najemništva ni mogoče opraviti po pooblaščencu. Če se pri nas ne morete oglasiti osebno, mora svoj podpis na našem dokumentu overiti pri notarju ali upravnem organu.

Nakup grobnega prostora ni možen


Grobnega prostora ni mogoče kupiti, ker sta lastnici zemljišča Mestna občina Novo mesto ali Rimokatoliška cerkev, ki sta kot taki tudi vpisani v zemljiško knjigo. Zato mi le oddajamo zemljišča za grobne prostore v najem proti plačilu letne najemnine.

Najemnina kot sorazmerni del stroškov vzdrževanja


Najemnina ni neko pavšalno nadomestilo za uporabo zemljišča, ki ga imajo vsi najemniki v najemu brezplačno, pač pa je sorazmerni del stroškov vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališčih, torej dejansko opravljenih del in nastalih stroškov pri vzdrževanju pokopališč, kakor so odvoz smeti, poraba vode, elektrike, vzdrževanje skupnih poti, parkirišč, zelenic, nasadov, živih mej, dreves, vodnjakov, klopi, javnih sanitarij, stroški za čuvajsko in zimsko službo, itd. V najemnini je torej zajeto vzdrževanje glavnih poti med posameznimi oddelki, ni pa zajeto vzdrževanje poti med posameznimi grobnimi prostori znotraj oddelkov. Te morajo, tako kot tudi grobne prostore, vzdrževati najemniki.

Sprememba naslova najemnika


Vsi najemniki morajo redno sporočati spremembe naslovov. To lahko opravijo osebno v sprejemni pisarni na Mestnem pokopališču v Srebrničah, na sedežu Komunale Novo mesto na Cikavi, Podbevškova 12 ali po telefonu, številka 07/39-32-450, po pošti na naslov Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto in po elektronski pošti na elektronski naslov info@komunala-nm.si.