Skoči do osrednje vsebine
 • Reklamacije
 • eKomunala
 • Najdi
Po prejemu obvestila o smrti ali smrti na domu, se svojci oglasijo v sprejemni pisarni Pogrebne in pokopališke dejavnosti, Srebrniče 1a , Novo mesto ali nas predhodno pokličejo, da se dogovorimo glede termina sprejema. 

 

Uradne ure sprejemne pisarne: 

Sprejem naročil pogrebnih storitev 

ponedeljek – petek od 7. do 14. ure

Sprejem ostalih pogrebnih podjetij 

ponedeljek – petek od 7.do 14. ure 

 Za naročilo prevoza, pogrebne svečanosti ali upepelitve je potrebno pripraviti:

 • osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje); osebni dokument potrebujemo za prevzem pokojnika, prevoz na drugo lokacijo in za morebitno upepelitev,
 • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, če je smrt nastopila na domu (zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti), katerega izda mrliški preglednik,
 • potni list za prevoz posmrtnih ostankov iz ali v tujino,
 • načinu pogrebne svečanosti (klasični, žarni, raztros, javni, anonimni....)
 • navzočnosti predstavnika verske skupnosti (svojci se po sprejemu sami dogovorijo v župniji v kateri je imel pokojni stalno prebivališče)
 • sodelovanju društev (gasilci, lovci, vojska , policija, itd..) , urejajo svojci sami
 • naročniku in plačniku storitve.

V sprejemni pisarni se dogovorite o:

 • kraju, datumu in uri pogrebne svečanosti;
 • vrsti pogrebne svečanosti (klasični, žarni, raztros,…),
 • ureditvi pokojnika (preoblačenje),
 • morebitni upepelitvi pokojnika,
 • slovesu od pokojnika pred upepelitvijo,
 • dodelitvi grobnega prostora in sklenitvi najemne pogodbe za grobni prostor,
 • izbiri pogrebne opreme (krste, žare, nagrobna obeležja in drugo),
 • ureditvi izpiska iz Matične knjige umrlih na pristojnem matičnem uradu,
 • uveljaviti povračila pogrebnine,
 • objavi osmrtnic (v vitrinah za osmrtnice, na radiu, v časopisu….),
 • povečavi slike pokojnika, ki jo želijo imeti ob poslovitvi,
 • fotografiranju pogrebne svečanosti
 • izvajanju pogrebnih melodij,
 • naročilu cvetnih aranžmajev
 • ureditvi mrliške vežice,
 • prevozu pokojnika v drugi kraj v Sloveniji ali v tujini,
 • ureditvi grobnega prostora po pokopu (brez nasaditev),
 • kamnoseški ureditvi grobnega prostora in postavitvi spomenika.