Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Človek je obravnaval zemljo stoletja in tisočletja kot odprt sistem. Ne glede na njegov odnos je okolje vsa bremena sprejemalo v svoj neskončni rezervoar in na videz ga ni nič prizadelo. Človekov življenjski prostor in naravno okolje sta neločljivo povezana, saj skupaj ustvarjata temeljni pogoj za zdrav in obstojen razvoj človeka. Skrb za čisto okolje je eno izmed velikih gesel našega časa. Vedno bolj postaja očitno, da prihaja do zelo izrazitih sprememb v odnosu človeka do njegovega neposrednega okolja in naravnega okolja na splošno.

Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov. Sistem zbiranja komunalnih odpadkov je zasnovan na pretežno integralni način, kar pomeni, da občani odlagajo odpadke v skupne standardne zabojnike. Zgrajen na dveh ravneh in sicer:

- Redno zbiranje in odvoz odpadkov iz naselij ter
- Odvoz odpadkov po naročilu v primerih večjega ali občasnega nastajanja odpadkov.

Dejavnost je v podjetju organizirana tako, da 100% pokriva zbiranje in odvoz odpadkov v vseh mestnih in primestnih naseljih v Mestni občini Novo mesto ter občinah Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice.

Cilj, ki mu v tej dejavnosti praktično že vseskozi sledimo, je večanje deleža ločeno zbranih frakcij, še posebno nevarnih odpadkov, kakor tudi vse ostale lahke frakcije (papir, plastika, ostala embalaža,…) ter bioloških odpadkov.