Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Enter Title


Ločeno zbiranje poteka na več ravneh in je različno organizirano. Ločene frakcije se zbirajo sistemu zbiralnic oziroma t.i. ekoloških otokih ter v večjih zbirnih centrih, oziroma t.i. reciklažnih dvoriščih.

Zbiralnice ločenih frakcij ali ekološki otoki kot jih tudi radi imenujemo so urejene lokacije za postavitev posod namenjenih za zbiranje papirja, stekla, drobne plastične embalaže ter drobne kovinske embalaže. Vsaka zbiralnica pokriva območja cca. 500 prebivalcev.

Zbirni centri so del komunalne infrastrukture, v okviru opravljanja lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se nanaša na ločeno zbiranje frakcij kot del komunalnih odpadkov.

Osnovni cilj zbirnih reciklažnih centrov je približati občanom zbirno mesto za odpadke, ki nastanejo kot viški, poleg rednega odvoza odpadkov v vseh sistemih zbiranja, to je ločeno zbranih frakcij, kosovnih odpadkov ter preostalih komunalnih odpadkov. V zbirnih centrih bodo občani lahko ločeno odložili odpadke v namenske kesone večjih kapacitet (5- 10 m3), postavljene pod nadstrešnico.

Poleg običajnih frakcij, ki se prepuščajo v sistemu zbiralnic, lahko občani oddajo tudi kosovne odpadke iz gospodinjstev, večje sestavljene elemente (regali, razne sestavljene konstrukcije…), gradbene odpadke, odpadke iz vrtov (razne obreznine grmovnic in drevja, listja, mahu…) ostale odpadke, kot so deli raznih strojev in naprav, izrabljena električna in elektronska oprema ter nevarne odpadke.

Obratovalni čas ZRC

Od novembra do februarja:
Od ponedeljka do petka, od 8.00 do 17.00 ure.
Od marca do oktobra:
Od ponedeljka do petka, od 8.00 do 18.00 ure.
Vse sobote v letu od 8.00 do 12.00 ure.

Nevarne odpadke lahko občani pripeljejo v zbirni center vsak dan v obratovalnem času, enkrat letno pa je organizirano zbiranje tudi po terenu po določenem programu.