Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Sektor razvoj in investicije (SRI) izvaja v razvojnem delu dela v okviru obvezne GJS na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter področja splošne komunale, katera izhajajo iz sprejetih zakonskih in podzakonskih predpisov s področja GJS. Ključni predpisi so tudi občinski odloki in tehnični pravilniki ter veljavnimi akti podjetja. Z vidika del in nalog v okviru GJS je ključno usklajeno sodelovanje z občinami, kot lastnicami infrastrukture, z namenom doseganja skupnih ciljev – kvalitetna in zanesljiva oskrba prebivalcev s storitvami GJS, ki so v naši pristojnosti.

 

Sektor razvoj in investicije izvaja v razvojnem delu dela tako v okviru obvezne GJS, kot tudi v okviru tržnih dejavnosti. V sklopu teh del se izvajajo predvsem dela vodenja investicij gradenj, vodenja investicij izdelav projektnih dokumentacij, izvajanje gradbenega nadzora, ter vseh spremljajočih upravnih postopkov.