Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

RECI (kliram) NARAVI DA

Prihaja spomladanski del :) hrček Cofko se prebuja :)

Komunala Novo mesto d.o.o. deluje na območju osmih občin s storitvami gospodarskih javnih služb. Naša naloga je tudi ozaveščati občane o skrbi za okolje.
Za izvedbo projekta »RECI(kliram) – naravi DA« smo se odločili, ker vemo, da prek vključevanja otrok in s podporo učiteljev in vzgojiteljev, lahko sledimo cilju povečanja ločevanja odpadkov in recikliranja v skupnosti.
Naš cilj je, da se ne ločuje le v šoli, vrtcu ampak, da se ta praksa prenese domov med starše, dedke in babice, strice, tete, starejše brate, sestre.
Zemlja je naš dom, ki ga vsak dan polnimo z odpadki in tako izgubljamo prostor za naša življenja, igrišča, parke … in za živali ter rastline. Dobra novica pa je: » Da lahko mi storimo veliko«.
Projekt temelji na recikliranju odpadkov in zmanjšuje potrebo po izkoriščanju naravnih virov ter predelavo surovih materialov, kar povzroča še večje onesnaževanje vode in zraka. Ker recikliranje prihrani energijo in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov, prispeva k boju proti podnebnim spremembam.
S tem ko recikliramo, zagotavljamo ponovno uporabo materialov ali predelavo odpadkov. Rezultat je manjša količina odpadkov, shranjenih na smetiščih. Recikliranje zmanjšuje število odlagališč.
V Sloveniji prekrivajo gozdovi več kot 58% površine in so pomemben vir zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Z recikliranjem ohranjamo naše gozdove, ki nam omogočajo življenje na našem planetu. Z recikliranjem zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov.
Z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu je poraba energije bistveno manjša kot pri izdelavi novih izdelkov iz surovin. Z recikliranjem varčujemo pri porabi energije.
Projekt vključuje otroke vrtcev od 4 do 6 let, ter prvo triado otrok osnovnih šol (od 6 do 9 let).

Projekt smo razdelili na jesenski in spomladanski del. V jesenskem delu je sodelovalo 24 šol in vrtcev. V spomladanski del pa bo vključenih 27 šol in vrtcev. Eno predstavo o ločevanju odpadkov bomo podarili bolnišničnemu oddelku Palček.

V vrtcih in šolah in med temi ljudmi smo si v letu 2017 resnično napolnili dušo. Čakali so nas odprtih rok. Projekt na temo odpadkov in recikliranja poteka skozi celo leto, otroci neverjetno veliko vedo o odpadkih, na hodnikih imajo plakate na temo ločevanja, vse je potekalo umirjeno, sproščeno in neverjetno zabavno. To je tisto okolje, ki ceni, da je nekdo za njih nekaj pripravljen narediti in to hvaležnost je čutiti v vsakem gibu in vsaki besedi. V preteklem letu je bil zaključek projekta obetaven v vseh vrtcih in šolah. Komaj čakamo, da se ponovno vrnemo med otroke. Pričakujejo nas v Dolenjskih Toplicah, Vavti vasi, Šmarjeti, Bučki, Škocjanu, Orehovici, Šentjerneju, Žužemberku, Dvoru, Ajdovcu, Šmihelu, Prevolah, Brusnicah in Novem mestu.

Pobrati odpadek iz narave ni umazano delo. Umazano ga je odvreči ali celo ignorirati.

Za mojo lepo dolino, Komunala Novo mesto

Tagi:
Oceni članek:
Neocenjeno

x
hd film izle