• Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE

MO Novo mesto

  • 11 januar 2021
  • Avtor: Sonja Kolenc
  • Število ogledov: 1832
  • 0 Komentarji
LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE

Obvezno je, da doma odpadno jedilno olje zberemo v namenski posodi in ga odnesemo v rumene ulične zbiralnike. Drugačno rokovanje je prepovedano. Edini pravi način je:
1. Olje ohladimo.
2. Olje zlijemo v namensko posodo.
3. Olje odnesemo in zlijemo v ulični zbiralnik za olje.
Odpadna jedilna olja je PREPOVEDANO mešati z drugimi odpadki ali jih prepuščati izvajalcu javne službe skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki.
Odpadna jedilna olja je PREPOVEDANO odvajati v javno kanalizacijo, male komunalne čistilne naprave, greznice, nepretočne greznice ali neposredno v vode in izpuščati v tla ali na tla.
Odpadna jedilna olja je PREPOVEDANO mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni aerobni razgradnji, kot je kompostiranje.
Odpadna jedilna olja, ki se prepuščajo izvajalcu javne službe v zbirnem centru ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, je PREPOVEDANO mešati z drugimi ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov in jih je treba prepuščati v za to namenjenih posodah ali zabojnikih.
LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE
KS Otočec, Dobrava
KS Prečna, Prečna
KS Brusnice, Velike Brusnice
KS Gotna vas, Belokranjska cesta
KS Drska, Irča vas
KS Šmihel, Vorančeva ulica
KS Regrča vas, Regrča vas
KS Stopiče, Stopiče
KS Gabrje, Šumeči potok
KS Birčna vas, Stranska vas
KS Dolž, Šolska cesta
KS Uršna Sela, Vaška cesta
KS Podgrad, Podgrad
KS Bučna vas, Ljubljanska cesta
KS Karteljevo, Dolenje Karteljevo

»Projekt je bil prijavljen na javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina ter je sofinanciran preko programa CLLD, s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.«


Tagi:
Oceni članek:
4.5

x