• Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Kakovost za zadovoljne uporabnike

Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših kupcev. Kupci so naše največje premoženje, zato si prizadevamo za stalno izboljševanje kakovosti naših storitev, s katerimi skušamo čim bolj zadovoljiti naše kupce.

Spodbujamo inovativnost vsakega posameznika v podjetju in vedno prisluhnemo potrebam kupcev. Ključna usmeritev vseh zaposlenih v podjetju je hitro prilagajanje zahtevam naših kupcev. To izvajamo s stalnim izobraževanjem zaposlenih in prenosom sodobne tehnologije in materialov v storitvene dejavnosti.

Osnovna načela politike kakovosti in varovanja okolja: (prenesite PDF izvod)

 

- identiteto in razvoj podjetja izražamo v sloganu »za mojo lepo dolino«; z njim smo si zastavili cilj delovanja našega podjetja, usmerjenega v kulturo bivanja in življenja nasploh,
- izvajanje storitev sklano z izpolnjevanjem zakonske in druge regulative na področju varovanja okolja,
- stalno usposabljanje in izobraževanje naših zaposlenih,
- redno spremljanje doseganje zastavljenih ciljev,
- zagotavljanje proizvodov in storitev, ki ustrezajo zahtevam uporabnika, vključno z varnostnimi, ekološkimi in estetskimi pričakovanji, življenjsko dobo in možnostjo ekonomične uporabe,
- okoljsko odgovorno ravnanje,
- dosledno upoštevati okoljevarstvene smernice podjetja,
- skrb za sodobno opremo in njeno vzdrževanje,
- racionalno gospodarjenje s svojimi viri in surovinami ter nenehno prizadevanje zmanjševati količino odpadkov in drugih emisij, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti podjetja,
- vsem zaposlenim zagotavljati varno in zdravo delovno okolje ter vse potrebne vire,
- varovati podatke uporabnikov naših storitev.

Zastavili smo si naslednje cilje:

- vzpostavili, vzdrževali in izboljševali bomo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001 ter sistem varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001,
- za vsako leto bomo postavili merljive letne cilje kakovosti poslovanja in cilje varovanja okolja ter jih interdisciplinarno spremljali, sprotno izvajali potrebne preventivne in korektivne ukrepe.


Prenosi

Prenesite si:

Politika kakovosti
porno