Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Kako in kam z odpadki

Informacije pilotnega projekta KS Žabja vas 18 januar 2024

Informacije pilotnega projekta KS Žabja vas

Informacije pilotnega projekta individualnega zbiranja odpadkov v KS Žabja vas

V začetku letošnjega leta je Komunala Novo mesto d.o.o. pričela s pilotnim projektom individualnega zbiranja odpadkov v KS Žabja vas. Vsako gospodinjstvo je glede na število oseb v gospodinjstvu prejelo zabojnik za mešane komunalne odpadke in vrečko za zbiranje odpadne embalaže, ki jih morajo na dan odvoza odpadkov postaviti najbližje transportni poti (glede na posredovano mapo z vrisano transportno potjo).
Kje se nahajajo zbiralniki za OEEO? 9 januar 2024

Kje se nahajajo zbiralniki za OEEO?

Odpadna Elektronska in Električna Oprema

Lokacije zbiralnikov za OEEO
ŠENTJERNEJ - avtobusna postaja
ŽUŽEMBERK – nasproti občine
MIRNA PEČ – pri bloku, nasproti občine
ŠKOCJAN – pod pokopališčem
STRAŽA – avtobusna postaja
ŠMARJEŠKE TOPLICE – gostilna Prinovec
DOLENJSKE TOPLICE – pri pošti
NOVO MESTO
• Slavka Gruma - Rdeči križ
• Bršljin – Kočevarjeva – za Merkurjem cesta proti šoli
• Novi trg – nasproti NLB

Odpadno jedilno olje 9 januar 2024

Odpadno jedilno olje

Brošura za občane

Naj krožno gospodarjenje z odpadki postane naš način življenja! Že dolgo skrbimo za zdravo okolje, svoje zdravje in kvaliteto življenja, sejemo in sadimo. Naj vam priložena brošura služi kot osnova pri pravilnem rokovanju z odpadnim jedilnim oljem.

Informator o odpadkih! 9 januar 2024

Informator o odpadkih!

Kam odložim odpadke?

Zavest posameznika o varstvu narave se začne oblikovati že v otroštvu, v družinskem okolju in kasneje med vrstniki v vrtcu in šoli. Le na tak način vzgojimo odgovorne člane družbe z razvito okoljsko etiko in čutom za okolje.

Abecednik odpadkov 9 januar 2024

Abecednik odpadkov

Navodila za ločevanje odpadkov

Vsak odpadek, ki nastane spada med določeno vrsto odpadka oziroma surovine. Abecednik surovin oz. odpadka vam bo v pomoč pri pravilnem ločevanju surovin v gospodinjstvu ter pri  pravilnemu prepuščanju ločeno zbranih odpadkov  na zbirnih mestih.

12345678910Zadnje