Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi
Ekološki koledar praznikov in drugih posebnih dogodkov v letu.

Ekološki koledar

DatumDogodek
2. 2.Svetovni dan mokrišč
22. 3.Svetovni dan voda
Več kot sedemdeset odstotkov našega planeta prekrivajo vode. Kljub temu, da je voda vir našega življenja, se ljudje ne zavedamo njenega pomena. Vse premalo pozornosti posvečamo skrbi za ohranjanje voda. Dan voda je namenjen prav opozarjanju, da je voda vir našega življenja, in naša skrb mora biti posvečena ohranjanju vseh njenih oblik.
23. 3.Svetovni meteorološki dan
7. 4.Mednarodni dan zdravja
22. 4.Svetovni dan zemlje
15. 5.Dan podnebnih sprememb
24. 5.Evropski dan parkov
31. 5.Svetovni dan proti kajenju
Število kadilcev se v svetu v zadnjih letih opazno zmanjšuje, vendar so podatki o porabi cigaret še vedno zaskrbljujoči. Še posebno pereča je čedalje nižja starost otrok, ki se prvič srečajo s cigareto, saj se starost pomika proti nižjim razredom osnovne šole. Številne akcije in prizadevanja mnogih, da bi se število kadilcev zmanjšalo, prinašajo rezultate le počasi. Slovenija je z novim tobačnim zakonom naredila pomemben korak proti temu cilju.
5. 6.Svetovni dan okolja
Vsako leto 5. junija beležimo Svetovni dan okolja. Bistvo dneva je prepričanje, da ima vsak posameznik pravico do čistega zraka, čiste vode in življenja v biološko raznovrstnem okolju. S tem želijo Združeni narodi spodbujati okoljevarstveno zavedanje širom sveta, pozornost politike na pomen okoljevarstva ter delovanje vlad v korist okolja. To je dan slehernega med nami, in tak naj bo vsak dan, ne samo 5. junij.
11. 7.Dan svetovnega prebivalstva
11. julija je po priporočilu programa Združenih narodov za razvoj (UNDP) dan svetovnega prebivalstva. Na ta dan leta 1987 je število prebivalcev preseglo številko pet milijard. To je povzročilo usmeritev javne pozornosti na nujnost in pomen reševanja problemov prebivalstva. Glede na predvidevanja Združenih narodov bodo letni prirasti do leta 2015 ostali nad stopnjo 86 milijonov: takrat bo število prebivalcev znašalo med 7,1 in 7,8 milijarde.
16. 9.Mednarodni dan varstva ozonske plasti
16. septembra 1987 so številne države podpisale Montrealski protokol o uporabi snovi, ki škodujejo ozonskemu plašču. Leta 1992 je le-tega in njegove londonske dopolnitve ratificirala tudi Slovenija. V zadnjih desetih letih, ko se je pričelo intenzivno zmanjševanje uporabe ozonu škodljivih snovi, je skupna poraba le-teh padla za več kot 80%. Mnenje znanstvenikov je, da bi se ob popolnem upoštevanju zahtev Montrealskega protokola v vseh državah ozonski plašč obnovil do sredine 21. stoletja. Montrealski protokol je primer mednarodnega sodelovanja med vladami držav, znanstveniki, tehnološkimi strokovnjaki, industrijo in nevladnimi organizacijami pod pokroviteljstvom Združenih narodov (UNEP) in predstavlja zgled za reševanje mednarodnih okoljevarstvenih problemov.
22. 9.Evropski dan brez avtomobila
4. 10.Svetovni dan varstva živali
24.10.Dan ozn
31.10.Dan varčevanja
Naši viri so omejeni in na to prepogosto pozabljamo. Dan varčevanja je tisti, ki nas neprestano opominja, da je varčna poraba energije, vode in ostalih sredstev ključ do dobrega gospodarjenja.
8. 11.Svetovni dan urbanizma
10.12. Dan človekovih pravic
18. 12.Dan naravoslovcev
Usmerjenost k naravi je trend v sodobnem svetu. Toda naravo bi morali najprej poznati, šele potem bi lahko začeli razmišljati o tem, kako jo lahko izkoriščamo. Naravoslovci so tisti, katerih prvotni cilj je spoznavati naravo in življenje v njej. Šele ko naravo spoznamo, vidimo, kaj nam daje.
29.12.Svetovni dan biotske raznovrstnosti