NEDOVOLJENI ODVZEMI VODE IZ HIDRANTOV

Uvajamo nadzor na daljavo

Datum objave: sreda, 10. julij 2024

Hidranti so nepogrešljivi elementi vodovodnega omrežja. Namenjeni so zagotavljanju požarne varnosti. Gasilci jih uporabijo za hiter dostop do zadostnih količin vode za gašenje v primeru požara. Zato je pomembno, da so hidranti brezhibni. Vodo iz hidranta lahko uporabijo le gasilci ali delavci Komunale Novo mesto, ki so upravljalci vodovoda.

🚱 Brez dovoljenja uporaba vode iz hidranta NI dovoljena.

POSLEDICE nedovoljenega odvzema vode iz hidranta:

- pojavi se hidravlični udar, ki povzroči okvaro in povečanja motnosti vode

- vodne izgube

- višji stroški porabe vode, ki jih plačajo vsi uporabniki.

Zaradi pogostih nedovoljenih odvzemov vode iz hidrantov izvajamo v Komunali poostren nadzor. V vseh osmih občinah smo uvedli nadzor hidrantov na daljavo.

Vsebinsko kazalo