Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Obvestilo porabnikom o načinih obveščanja javnosti

Skladno z Uredbo o pitni vodi (Ur.l. RS 61/23) in Navodilom o načinih obveščanja (Ur.l. RS 109/23)


Spoštovani,

Kot vsako leto, vam tudi letos, skladno z določbami Uredbe o pitni vodi in Navodili o načinih obveščanja, posredujemo informacijo o načinih in rokih obveščanja porabnikov pitne vode iz vodovodnih sistemov, ki so v našem upravljanju.

Člen Uredbe o pitni vodi

časovna opredelitev

obvezna načina obveščanja

12.

…da je pitna voda neskladna ali zdravstveno neustrezna zaradi interne vodovodne napeljave…

Čimprej oziroma najpozneje v treh dneh po ugotovitvi obvesti lastnika oziroma upravljalca ali upravnika objekta. Če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode v dveh urah

· Pisno obvestilo – dopis ali telefonsko obvestilo

· Z obvestilom upravljalcu in na oglasni deski v večstanovanjskem objektu

17.

…če uporaba pitne vode predstavlja nevarnost za zdravje ljudi upravljalec izda ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode

Na začetku in ob preklicu veljavnosti, a najkasneje v dveh urah od začetka oz. vsak dan do preklica ukrepa

· Spletna stran Komunala Novo mesto

· Center za obveščanje 112, dežurna služba, Lokalne radijske postaje–studio D, Krka, Sraka ter občine

· Aplikacija pitna voda

· FB Komunala NM

· Aplikacija

http.//www.npv.si/

(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

 

17. upravljalec vodovoda izda ukrep prekinitve oskrbe s pitno vodo

Takoj ko je mogoče, a najkasneje v 24 urah po prekinitvi oskrbe

22.

Kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti, mora upravljalec obveščati uporabnike

Takoj oziroma čimprej,

· Spletna stran Komunala Novo mesto

· Center za obveščanje 112, dežurna služba, Lokalne radijske postaje–studio D, Krka, Sraka ter občine

· Aplikacija pitna voda

· FB Komunala NM

31.

Ministrstvo za zdravje izda upravljalcu vodovoda dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov iz dela B priloge

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh

 

· Spletna stran Komunala Novo mesto

· Center za obveščanje 112, dežurna služba. Lokalne radijske postaje –Studio D, Radio Krka, Radio Sraka ter občine

· Aplikacija pitna voda

· FB Komunala NM

18.

Obveščanje uporabnikov o skladnosti v okviru notranjega nadzora….

 

letno poročilo o skladnosti pitne vode

 

 

 

Najmanj enkrat letno (najkasneje do 31. marca)

· Spletna stran Komunala Novo mesto

 

 

· Aplikacija

http.//www.npv.si/

(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

 

·         Obveščanje uporabnikov ob prekinitvah pri oskrbi s pitno vodo

 

Prekinitve oskrbe, kot posledica popravila vodovodne okvare

 

Ob določitvi mikrolokacije in ocenitvi nastanka okvare, loma,…

· Spletna stran Komunala Novo mesto, občine

· V primeru večjega obsega del obveščamo Center za obveščanje 112, Lokalne radijske postaje –Studio D, Radio Krka, Radio Sraka

· Aplikacija pitna voda

· FB Komunala NM

 

Prekinitev oskrbe, kot posledica planiranega posega pri vzdrževanju javnega vodovodnega omrežja

 

En dan pred posegom obvestimo

· Spletna stran Komunala Novo mesto, občine

· V primeru večjega obsega del obveščamo Center za obveščanje 112, Lokalne radijske postaje –Studio D, Radio Krka, Radio Sraka

· Aplikacija pitna voda

· FB Komunala NM

· Pisno obveščanje se uporablja v primeru motenj ali prekinitve oskrbe s pitno vodo na lokalno omejenem manjšem območju v primeru izvajanja nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Obveščanje se izvede z osebno vročitvijo obvestila en dan pred planiranim posegom.

 

 

Dokumenti za prenos

 
Tagi:
Oceni članek:
5.0

x