V okviru sektorja delujejo naslednje službe
 • služba za vzdrževanje vodovoda,
 • služba za elektro vzdrževanje,
 • služba za popis in menjavo vodomerov,
 • služba za gradnjo vodovoda in priključkov.

Sektor izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin. Upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri in 18.700 vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja javno gospodarske službe - vodooskrba predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode, ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja. Razmere v omrežju nadzorujemo s sistemom radijskega procesnega vodenja iz nadzornega centra, ki se nahaja v prostorih na sedežu podjetja. Letno načrpamo nekaj več kot 4,9 milijona m3 vode. Dolžina javnega vodovodnega omrežja znaša 860 km v sistem pa je vključenih tudi okoli 140 vodovodnih objektov.

V jeseni 2016 sta pričeli z obratovanjem vodarni na vodnih virih Jezero in Stopiče, ki z postopkom ultra-filtracije trajno odpravljata problematiko povišane motnosti pitne vode.

Iztekanje vode (puščanje)

Na videz zelo majhno iztekanje vode lahko predstavlja v daljšem časovnem obdobju veliko količino izgubljene vode.

Najpogosteje je vzrok za nekontrolirano iztekanje vode netesnenje WC-kotlička. V primeru manjšega »puščanja« kotlička, pri katerem izteče 0,01 lit/sek oz. (0,6 lit/min), pomeni, da bo v enem mesecu izteklo 26 m3 vode. Za primerjavo si vzemimo povprečno mesečno porabo štiričlanskega gospodinjstva, ki je od 15 do 20 m3.

V primeru, da pride do okvare in iztekanja vode v stanovanju oziroma v hiši, takoj zaprete ventil v vodomernem jašku in s tem preprečite nadaljnjo iztekanje vode. Za okvaro, ki se pojavi na internem vodovodnem omrežju, pokličete domačega vodovodnega inštalaterja. Če opazite, da voda teče iz vodomernega jaška ali se pojavlja na mestih, kjer vode ponavadi ni, pokličete dežurnega vodovodarja na tel. 07 39 32 450

Stanje vodomerne naprave

Komunala Novo mesto odčitava vodomerne naprave 3 krat letno. Stanje pa lahko odčitate tudi sami in ga pošljete po elektronski pošti ali pa sporočite na telefon 3932 580.

Zaželeno je, da vodomer odčitate med 20. in 30. v mesecu, kar zagotavlja, da boste poravnali dejansko količino porabljene vode v tekočem mesecu in da ne boste plačevali pavšala.

Vodomer prikazuje porabo v litrih, zato zadnjih treh številk (za decimalno vejico) ne beremo. Npr. stanje vodomera 00060,504 pomeni 60 m3 in 504 litrov. Sporočamo samo stanje v m3.

Vnesite stanje vodomerne naprave

Pri iskanju vpišite želeno storitev, sektor, ime osebe ipd.

Sektor vodooskrbe

Sektor vodooskrbe
Istok ZORKO
Vodja sektorja vodooskrba

                
Sektor vodooskrbe
Aleš LUŽAR
Vodja službe za vdrževanje vodovoda

                
Sektor vodooskrbe
Peter STIPAN
Vodja službe za gradbena dela

                
Sektor vodooskrbe
Vanda ZAMIDA
Strokovni sodelavec za kakovost vode

                
Sektor vodooskrbe
Rok DOLINAR
Vodja službe za elektro vzdrževanje

                
Sektor vodooskrbe
Silvester CIMRMANČIČ
Vodja službe za popis in menjavo vodomerov

                
Vsebinsko kazalo