Vloge, ki jih urejate na portalu eKomunala
 • Račun poslan na elektronski naslov (eRačun).
 • Direktna obremenitev oz. "trajnik".
 • Brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo.
 • Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.

Informacije, ki jih pridobite na portalu eKomunala
 • Pregled vseh odjemnih mest (stanovanje, vikend...).
 • Oznaka odjemnega mesta.
 • Storitve na odjemnem mestu.
 • Informacije o vodomeru.
 • Cena vode na m3 in liter.
 • Podatki o lastniku in plačniku odjemnega mesta.
 • Tabelarični in grafikonski prikaz porabe vode.
 • Cenik storitev za odjemno mesto.
 • Pregled izdanih računov.
 • Možnost vnosa števčnega stanja vodomera.
Vsebinsko kazalo