Spodbudni rezultati pilotnega projekta

Prispevek TV Vaš kanal

Datum objave: četrtek, 27. junij 2024

Rezultati pilotnega projekta Individualno zbiranje odpadkov v KS Žabja vas in Šentjernej so spodbudni: 40 odstotkov manj mešanih odpadkov in 20 odstotkov več embalaže. 

Po veliko slovenskih občinah so že uvedli individualni način zbiranja odpadkov, ki se je izkazal za dobrega. Tudi polletno poskusno obdobje je v KS Žabja vas v MO Novo mesto, ki je prvo pristopilo k novemu sistemu, pokazalo zavidljive rezultate. Poskusni projekt  dobro poteka tudi v občini Šentjernej, v naselju Šentjernej. Za individualno zbiranje odpadkov so se odločili tudi v občini Straža, v KS Rumanja in Vavta vas.

Vabljeni k ogledu oddaje TV Vaš kanal Smo dobri gospodarji na spodnji povezavi. 

Vsebinsko kazalo