Zahvala za sodelovanje

Datum objave: torek, 02. julij 2024

Krajanom in krajankam KS ŽABJA VAS se zahvaljujemo za sodelovanje v pilotnem projektu Individualno zbiranje komunalnih odpadkov.

Cilj projekta je, da bi uporabniki čim bolj dosledno ločevali odpadke na izvoru oziroma v gospodinjstvih. Na tak način bomo dosegli, da bo več ločeno zbranih odpadkov. Na dan odvoza odpadkov smo večkrat pregledali vsebino vaših zabojnikov in ugotovili, da ste vestno pristopili k ločevanju odpadkov. Pričakujemo, da bo boste tudi v prihodnje sodelovali v projektu.

V pomoč so informacije in odzivi krajank ter krajanov, ki nam jih posreduje g. Matija Šega. To je pohvalno in za njegovo prizadevanje se mu zahvaljujemo.

Individualni sistem zbiranja komunalnih odpadkov bo tudi v prihodnje potekal po sistemu, da na dan odvoza odpadkov pravočasno pripravite zabojnike in jih namestite na transportno pot.

Vsebinsko kazalo