Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Informacije pilotnega projekta KS Žabja vas

Informacije pilotnega projekta individualnega zbiranja odpadkov v KS Žabja vas

  • 18 januar 2024
  • Avtor: marko

V KS Žabja vas individualno zbiranje odpadkov

 

Informacija o pilotnem projektu

18 januar 20

 

KJE?

V začetku letošnjega leta je Komunala Novo mesto d.o.o. začela s pilotnim projektom individualnega zbiranja odpadkov. Poskusno smo  spremenjen načina zbiranja odpadkov uvedli v gospodinjstvih na območju KS Žabja vas.

KAKO?

Vsako gospodinjstvo je glede na število oseb dobilo: zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in vreče za zbiranje odpadne embalaže.

KDAJ?

Na dan odvoza odpadkov (vsak petek zjutraj ob 6:00 uri) mora vsako gospodinjstvo poskrbeti, da  zabojnik in vrečo postavi najbližje transportni poti (glede na posredovano mapo z vrisano transportno potjo).

ZAKAJ?

S pravilnim ločevanje odpadkov na izvoru, torej tam, kjer nastajajo, to je v gospodinjstvih, povečujemo delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov.

 

VI VPRAŠATE, MI ODGOVORIMO:

1. Zakaj vreča za odpadno embalažo? Zakaj ne zabojnik?
Gre za pilotni projekt, v katerem še preučujemo možnosti zbiranja odpadkov po individualnem sistemu (zbiranje odpadkov od vrat do vrat). Ne izključujemo možnosti, da se kasneje pristopi k nabavi zabojnika za odpadno embalažo.

2. Lahko zabojnik za mešane uporabimo za embalažo?
Nikakor. Zabojnik za mešane komunalne odpadke je opremljen z nalepko, ki označuje vrsto odpadkov, ki se vanj odlagajo. Krajani so za namen zbiranja odpadne embalaže prejeli vreče. V prihodnje bomo dostavili dodatne vreče.

3. Kje lahko pustimo zabojnik, če kamion nima omogočenega dostopa do hiše?
Zabojnik lahko postavite na površino pločnika (javna infrastruktura), ki je najbližje v prikazani transportni poti. V kolikor ste v dvomih, kje je vaše prevzemno mesto, se obrnite na Komunalo Novo mesto d.o.o. na telefonsko številko: 07 39 32 492 in bomo skupaj določili prevzemno mesto.

 

4. Ali lahko zabojnik, ki smo ga kupili za embalažo, uporabim namesto vrečke, čeprav je ta zabojnik drugačen in vanj odlagam vreče z embalažo.  Ali bo kljub temu urejen odvoz?
V pilotnem projektu se odpadna embalaža zbira v vrečah, prav tako morajo biti zabojniki prilagojeni in ustrezati standardu, da se lahko nemoteno odvaža in prazni zabojnik.

5. Ko je zabojnik pri cesti, ali lahko sprehajalci mečejo vanje različne odpadke. Kako  to preprečimo?
Praviloma morajo biti zabojniki na zasebni/lastni površini, razen na dan odvoza, ko morajo biti pripravljeni na prevzemnem mestu (ob posredovani trasi pobiranja odpadkov). V izogib takšnim situacijam, umaknite zabojnik na mesto, kjer ne bo dosegljiv mimoidočim.

6.  Ali se bo tak način zbiranja odpadkov poznal na položnici. Bodo zneski višji?

Zaradi pilotnega projekta ni prišlo do sprememb v obračunu in pilotni projekt ne vpliva na višino vašega računa.

7. Na otokih sedaj ni mešanih odpadkov. Krajan je opazil dva sprehajalca psov, ki sta se ustavila z vrečko pri otoku, in ker ni bilo mešanih odpadkov, sta vrečko s pasjim iztrebkom odvrgla v papir. Imamo kakšno rešitev za pasje iztrebke?
Z ekološkega otoka odstranjeni zabojnik za mešane komunalne odpadke zagotovo ne predstavlja razloga, da sta sprehajalca psov odvrgla iztrebke v zabojnik za papir. V tem primeru gre za malomarno ravnanje posameznikov.

 

8. Kakšen učinek bo imel nov način zbiranja odpadkov?

V integralnem načinu zbiranja odpadkov po ekoloških otokih je zaradi nedoslednega ločevanja odpadkov prenizek deleč ločenih zbranih odpadkov ter prevelikim delež mešanih komunalnih odpadkov, katere je potrebno odlagati, kar je najslabša možna okoljska rešitev.

9. Zabojnika niste dobili ali pa je ta premajhen?

V tem primeru vas prosimo, da  pokličite na telefonsko številko 07 39 32 580 in prijavite dejansko število oseb.

 

POMEMBNO:  identifikacijska številka zabojnika!

Vsak zabojnik ima ob strani nalepko, ki se začne s številko 240000**in si jo mora vsak uporabnik zapomniti. V našem sistemu je glede na posamezno hišno številko zabeležena identifikacijska številka vsakega zabojnika.

POMEMBNO:

V primeru, ko zabojnik ni pripravljen na dan odvoza se šteje, da ga ni treba izprazniti.


LOČUJMO ODPADKE, SKUPAJ NAM BO USPELO!

 

Dokumenti za prenos

 
Tagi:
Oceni članek:
4.0

x