Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Abecednik odpadkov

Navodila za ločevanje odpadkov

Abecednik odpadkov

Vsak odpadek, ki nastane spada med določeno vrsto odpadka oziroma surovine. Abecednik surovin oz. odpadka vam bo v pomoč pri pravilnem ločevanju surovin v gospodinjstvu ter pri  pravilnemu prepuščanju ločeno zbranih odpadkov  na zbirnih mestih.

60 let novomeške komunale

60 let novomeške komunale

Prehodili smo dolgo pot in sicer že 60 let. Oglejte si našo pot v videoposnetku spodaj.

Sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost

Obilne padavine 12. in 13.9. so poleg povečane motnosti povzročile tudi težave pri oskrbi s pitno vodo. Zaradi zemeljskih plazov v Srednjem in Gornjem Grčevju je prišlo do dveh velikih okvar vodovoda, ki smo jih  v ponedeljek 15.9. delno sanirali in ponovno začasno vzpostavili preskrbo s pitno vodo.

Zemeljska plazova v naselju Gorenja vas v občini Šmarješke Toplice sta poškodovala cesto in pretrgala glavni vodovod pod vodohranom Mevce. Brez oskrbe s pitno vodo je zahodni del naselja Gorenja vas. Najkasneje do srede bomo uredili provizorij skozi plazišče in na ta način ponovno vzpostavili preskrbo s pitno vodo, vendar pa bo trajna sanacija možna skupaj ob popravilu ceste.

V soboto zjutraj je prišlo tudi do plazenja zemljišča in poškodbe glavnega vodovoda v naselju Hrastje. Poškodbo vodovoda smo isti dan odpravili in do večera normalizirali hidravlične razmere v sistemu.

V občini Škocjan je v soboto zjutraj prišlo do poplavljanja vodnega črpališča in vrtine Škocjan, ki oskrbuje s pitno vodo večji del občine Škocjan. Zaradi prekinitve delovanja kloriranja smo preventivno izdali ukrep obveznega prekuhavanja. Danes je bila napaka odpravljena, zato ukrep prekuhavanja ni več potreben.

Trenutno stanje pri oskrbi s pitno vodo je stabilno in pod nadzorom še vedno pa nam največ težav povzroča visoka motnost na obeh vodnih virih Jezero in Stopiče na katerih še vedno velja ukrep obveznega prekuhavanja.

V Hrušici pa plaz poleg Brulčevega mlina ogroža del javne kanalizacije.

V želji  čim hitrejših odprav posledic nedavnih vremenskih neurij, obveščamo vse občane, da bomo iz območij ki so bili prizadeti od poplav ali zemeljskih plazov, omogočili izredni brezplačni odvoz kosovnih odpadkov katerega naročite na Komunali Novo mesto.

RSS