Naročilo kesonskega odvoza

Za naročilo kesonskega odvoza odpadkov, je potrebno izpolniti obrazec za odvoz odpadkov s kesonom. Ponujamo kesone različnih prostornin, od 5 m3 do 7 m3. Keson vam bo na razpolago do pet delovnih dni, ali glede na vašo potrebo uporabe. Odpeljemo ga v 24 urah po vašem klicu, odpadke pa odstranimo v skladu z veljavnimi predpisi ter pravili ekonomske in okoljske učinkovitosti.

Keson za ločeno zbiranje odpadkov lahko koristite za odpadke

  • gradbeni odpadki (zemlja, keramične ploščice, beton, opeka),
  • vse vrste lesa,
  • zeleni obrez,
  • pločevina,
  • kosovni odpadki in
  • druge skupine odpadkov.
Keson ne sme vsebovati več vrst odpadkov skupaj
V kolikor se bo pri praznenju ugotovilo, da se čistost frakcije ni upoštevala, bomo zaračunali nastale stroške sortiranja in strošek odstranjevanja posamezne frakcije, ki ni v skladu z naročilom.

Odvoz odpadkov s poltovornim vozilom

Ponujamo vam tudi možnosti odpadkov s poltovornim vozilom, v kolikor je vaša količina odpadkov premajhna za kesonski odvoz. Ponujamo vam tudi možnost iznosa odpadkov iz objekta na prevzemno mesto po predhodnem naročilu. Iznos odpadkov iz objektov se dodatno zaračuna.

Za dodatne informacije kesonskega odvoza oodpadkov smo vam na voljo na telefonski številki 07 39 32 526 ali nam to sporočite na elektronski naslov narocila.odpadki@komunala-nm.si

Vsebinsko kazalo