Poleg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja izvajamo tudi naslednje storitve
  • odmašitev in čiščenje priključnih kanalov,
  • praznjenje in čiščenje peskolova,
  • čiščenje rešetk, prepustov
  • pregled cevovodov s CCTV kamero ter priprava poročila
  • visokotlačno čiščenje kanalizacije

Kako naročimo storitev?

  • Uporabnik na eno izmed spodnjih kontaktnih številk sporoči potrebo po storitvi.
  • Delavci Komunale Novo mesto d.o.o pridejo na dogovorjeni termin in opravijo naročeno storitev.
  • Po zaključenem delu se izpolni Zapisnik o opravljeni storitvi, katerega podpiše tudi stranka (naveden je čas opravljanja storitve, količina odpeljane vsebine greznice oz. blata male čistilne naprave ali vsebine peskolovov, in uporabljena oprema).
  • Na podlagi podpisanega zapisnika, ki ga delavec odda na sedežu podjetja, naročnik prejme račun po pošti.

Delovni čas:
Od ponedeljek do peteka od 6:00 do 14:00.

Dežurna služba za intervencijske odvoze greznic ter čiščenje kanalizacijskega priključka je med tednom zagotovljena od 6:00 do 20.00 ure, vsak dan v tednu.

Cenik storitev ter način obračuna  LINK

Praznjenje in čiščenje MKČN
Odmašitev in čiščenje kanalizacijskega priključka, peskolova, rešetk
Pregled kanalizacije s CCTV kamero in izdelava poročil o stanju kanalizacije
Visokotlačno pranje kanalizacije
Gradnja in obnova kanalizacijskih priključkov
Vsebinsko kazalo