Vizija

Z razvijanjem vrednot pripadnosti in lojalnosti zaposlenih vlagamo v njihovo znanje in s tem zagotavljamo  njihovo socialno varnost , strankam in okolju pa prijazno podjetje.

 

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo družbe je ljudem zagotoviti kvalitetno komunalno storitev in s tem omogočiti življenje v čistem in zdravem okolju. Doseganje le tega pa si prizadevamo z izvajanjem kakovostnih in zanesljivih komunalnih storitev za vse uporabnike.

Tako bomo s svojim izvajanjem osnovne dejavnosti opravljanja gospodarske javne službe zagotavljali :

 • zanesljivost oskrbe s kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo,
 • nemoteno odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • zakonsko predpisano učinkovitost čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi na lokaciji Ločna v Novem mestu in ostalih lokalnih čistilnih napravah ter
 •   učinkovitega izvajanja sistema ločenega zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov.

 

Vrednote

Pri delovanju so naše vrednote kakovostno in strokovno opravljene storitve, družbena in okoljska odgovornost, skrb za zaposlene in pripadnost družbi.

 

Strateške usmeritve družbe

V danih razmerah bo družba v okviru strateških usmeritev delovala na posameznih področjih za realizacijo ciljev :

 • zagotavljati in izboljševati kakovost in varno oskrbo vseh komunalnih in ostalih storitev,
 • ohraniti zadovoljstvo naših uporabnikov,
 • zagotoviti trajnostni razvoj in nemoteno delovanje javnih služb,
 • zagotavljati ekonomsko učinkovitost poslovanja,
 • ohraniti ekonomsko in socialno varnost zaposlenih,
 • doseganje okoljskih ciljev in odgovornega ravnanja do okolja,
 • uporabnike storitev informirati in obveščati o odgovorni rabi oziroma načinu opravljanja storitev,
 • izvajati aktivnosti v skladu s sprejetimi strategijami,
 • izboljševati storitve in uvajati novosti in
 • krepiti pozitivno javno podobo družbe.
Komunala ne obstaja zaradi same sebe. V prostoru je zato, da bi čim bolje nagovarjala potrebe in želje uporabnikov ter ostalih deležnikov, ki v podjetje polagajo svoje zaupanje. Kot narekuje ime, mora biti vselej v službi skupnosti, v službi lokalnega prebivalstva. Odgovornost in skrb bo pripadala v prvi vrsti njim – prebivalkam in prebivalcem osmih občin v katerih Komunala opravlja svoje dejavnosti. Najsi gre za družbeni, ekonomski ali okoljski razvoj Dolenjske in Suhe Krajine bo Komunala v času mojega vodenja vedno in povsod na strani tu živečih ljudi.
Vsebinsko kazalo