Dela in naloge v okviru obvezne gospodarske javne službe

Služba za razvoj in investicije zavzeto izpolnjuje svoje delo in naloge kot ključni del obvezne gospodarske javne službe. Zavezani smo k trajnostnemu razvoju in nadgrajevanju komunalne infrastrukture v osmih dolenjskih občinah.

Z vidika del in nalog v okviru GJS je ključno usklajeno sodelovanje s temi občinami, kot lastnicami infrastrukture, z namenom doseganja skupnih ciljev – kvalitetna in zanesljiva oskrba prebivalcev s storitvami GJS, ki so v naši pristojnosti. Naša vloga obsega načrtovanje smernic razvoja, prepoznavanje potreb po vzdrževanju in investiranju v komunalne projekte, ter sodelovanje z lokalnimi občinami pri sprejemanju odločitev glede nujnosti in obsega infrastrukturnih posegov.

Skozi tesno povezavo s skupnostjo, skrbno načrtovanje in učinkovito izvajanje projektov gradimo boljšo in trajnostno prihodnost za vse naše občane.

Dela in naloge v okviru javnih pooblastil

Komunala Novo mesto d.o.o. je prejela javno pooblastilo z jasnim namenom - zagotoviti večjo racionalnost, učinkovitost ter nevtralnost v izvajanju upravnih nalog. Javno pooblastilo predstavlja zaupanje v strokovnost, kadrovsko znanje in tehnično opremljenost našega sektorja.

Cilji javnega pooblastila

  • Racionalnost:
    Javno pooblastilo je osredotočeno na zagotavljanje racionalnosti v izvajanju upravnih nalog. Sektor za razvoj in investicije se zavezuje k premišljenemu in učinkovitemu ravnanju pri izvajanju nalog, kar vodi k optimalni porabi virov in sredstev.
  • Učinkovitost:
    Glavni cilj podelitve javnega pooblastila je zagotoviti visoko stopnjo učinkovitosti pri izvajanju upravnih nalog. Sektor se zavzema za hitro, kakovostno in usmerjeno reševanje upravnih zadev ter nudi strankam celovito podporo skozi celoten postopek.
  • Nevtralnost:
    Javno pooblastilo prinaša tudi zavezo nevtralnosti v izvajanju upravnih nalog. Sektor za razvoj in investicije deluje nepristransko ter pošteno, brez favoriziranja določenih interesov. Zagotavljamo enako obravnavo vseh strank in skrbimo za transparentnost postopkov.

Strokovnost in tehnična opremljenost

Javno pooblastilo je zaupano podjetju, ki se ponaša s strokovnim znanjem in tehnično opremljenostjo. Naši kadri so usposobljeni za kompleksne upravne naloge na področju razvoja in investicij, s čimer zagotavljamo visok standard kakovosti in zanesljivost pri izvajanju pooblastila.

Sektor za razvoj in investicije pri Komunali Novo mesto d.o.o. stoji za svojimi zavezami, da bo javno pooblastilo izvajal odgovorno, pošteno in z najvišjo stopnjo profesionalnosti.

Dela in naloge v okviru tržne dejavnosti

Sektor za razvoj in investicije, se posveča tržni dejavnosti s poudarkom na svetovanju in inženiringu na področju vodovoda in kanalizacije. Naša specializirana ekipa ponuja celovite rešitve, ki združujejo strokovnost, inovacije in trajnost na področju komunalne infrastrukture.

Svetovanje:

Naša prva skrb je razumevanje potreb in ciljev naših strank. S strokovnim svetovanjem pomagamo pri identifikaciji najučinkovitejših in trajnostnih rešitev na področju vodovoda in kanalizacije. Z analizo potreb, oceno obstoječih sistemov ter poznavanjem najnovejših tehnoloških trendov zagotavljamo prilagojene in optimalne rešitve za vsako stranko.

Inženiring:

Naša ekipa inženirjev se ponaša z bogatimi izkušnjami in znanjem na področju načrtovanja, projektiranja in izvajanja vodovodnih in kanalizacijskih sistemov. Smo inovativni in tehnološko ozaveščeni, kar nam omogoča oblikovanje naprednih rešitev za izzive sodobnega komunalnega inženiringa. Pripravljamo projekte, ki združujejo učinkovitost, ekološko ozaveščenost in dolgoročno vzdržnost.

Trajnost in Učinkovitost:

Naš pristop k inženiringu temelji na trajnostnem razvoju in odgovornem ravnanju z naravnimi viri. Zasledujemo cilj, da so naše rešitve energetsko učinkovite, okolju prijazne in prilagojene specifičnim potrebam strank. Skozi inovativne projekte si prizadevamo za zmanjšanje vpliva na okolje in hkrati optimizacijo stroškov za naše naročnike.

S Sektorjem za razvoj in investicije pri Komunali Novo mesto d.o.o. boste našli zanesljivega partnerja, ki vam bo pomagal oblikovati in uresničiti trajnostne in optimalne rešitve na področju vodovoda in kanalizacije.

Vsebinsko kazalo