Izvajanje geodetskih storitev

Osnova dobrega katastra je ažurno geodetsko snemanje zgrajenega omrežja. Geodetske posnetke izvajamo z modernimi klasičnimi in GNSS inštrumenti, ki zagotavljajo zahtevano natančnost zajema podatkov. Za investicije na področju vodovoda in kanalizacije izvajamo zakoličbe in geodetske izmere novega stanja. Za potrebe projektne dokumentacije izdelujemo geodetske načrte.

Preberite več

Vodenje gospodarske javne infrastrukture

Vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI), ki je v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o.

Preberite več
Vsebinsko kazalo