Vsako slovo je težko. V okviru te dejavnosti vam v trenutkih žalosti pomagamo ob izgubi bližnjega.
Dosegljivi smo 24 ur na dan. Po telefonu 07 39 31 390 ali na mobilnem telefonu 041 746 327.

Ko nastopi smrt na domu

V primeru smrti na domu mora pokojnika pregledati zdravnik. Zato morate najprej obvestiti pristojno zdravniško službo in pripraviti pokojnika za pregled. Po njem zdravnik izda poročilo o vzroku smrti (mrliški list).

Po izdaji potrdila o opravljenem mrliškem pregledu se obrnite na naše podjetje, kjer bomo opravili prevzem pokojnika in ga odpeljali v mrliško vežico (ali na patološki oddelek v primeru odrejene obdukcije).

Ko nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov

Po prejemu obvestila o smrti svojca v bolnišnici ali v domu starejših občanov se najprej obrnite na Komunalo Novo mesto. Pokličite dežurno številko pogrebne službe. Uredili bomo prevoz pokojnika v poslovilni objekt ter se dogovorili o načinu in času pogreba. Svojcem svetujemo, da se pred naročilom pogreba dogovorijo ali bo pogreb klasični ali žarni, in ali bo na pogrebni slovesnosti sodeloval predstavnik verske skupnosti (duhovnik).

Svojcem umrlega priporočamo, da se pred naročilom pogreba pogovorijo predvsem o tem, kakšen bo pogreb (klasični ali žarni), ali bo navzoč predstavnik verske skupnosti (duhovnik) ali ne ter o drugih pomembnih stvareh v zvezi s pogrebom.

Ureditev pogrebne svečanosti

Po prejemu obvestila o smrti ali smrti na domu, se svojci oglasite v sprejemni pisarni ali nas predhodno pokličite na 07 39 31 390 in se bomo dogovorili o terminu sprejema.

Sprejemna pisarna: Pogrebne in pokopališke dejavnosti, Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto.

V sprejemni pisarni se boste dogovorili o

 • kraju, datumu in uri pogrebne svečanosti;
 • vrsti pogrebne svečanosti (klasični, žarni, raztros,…),
 • ureditvi pokojnika (preoblačenje),
 • morebitni upepelitvi pokojnika,
 • slovesu od pokojnika pred upepelitvijo,
 • dodelitvi grobnega prostora in sklenitvi najemne pogodbe za grobni prostor,
 • izbiri pogrebne opreme (krste, žare, nagrobna obeležja in drugo),
 • ureditvi izpiska iz Matične knjige umrlih na pristojnem matičnem uradu,
 • uveljaviti povračila pogrebnine,
 • objavi osmrtnic (v vitrinah za osmrtnice, na radiu, v časopisu….),
 • povečavi slike pokojnika, ki jo želijo imeti ob poslovitvi,
 • fotografiranju pogrebne svečanosti
 • izvajanju pogrebnih melodij,
 • naročilu cvetnih aranžmajev
 • ureditvi mrliške vežice,
 • prevozu pokojnika v drugi kraj v Sloveniji ali v tujini,
 • ureditvi grobnega prostora po pokopu (brez nasaditev),
 • kamnoseški ureditvi grobnega prostora in postavitvi spomenika.

Za naročilo prevoza, pogrebne svečanosti ali upepelitve je potrebno pripraviti

 • osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje)
  Osebni dokument potrebujemo za prevzem pokojnika, prevoz na drugo lokacijo in za morebitno upepelitev,
 • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, če je smrt nastopila na domu (zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti), katerega izda mrliški preglednik,
 • potni list za prevoz posmrtnih ostankov iz ali v tujino,
 • načinu pogrebne svečanosti (klasični, žarni, raztros, javni, anonimni....)
 • navzočnosti predstavnika verske skupnosti (svojci se po sprejemu sami dogovorijo v župniji v kateri je imel pokojni stalno prebivališče)
 • sodelovanju društev (gasilci, lovci, vojska , policija, itd..), naročijo in plačajo svojci.

Načini izvedbe pogrebne svečanosti

 • javna pogrebna svečanost, kot civilni obred ali kot verski obred (združeni obred),
 • javna pogrebna svečanost,  kot civilni obred ali kot verski obred (ločeni obred),
 • pogrebna svečanost v ožjem družinskem krogu (tihi pokop),
 • anonimni pokop.

Načini pokopa posmrtnih ostankov pokojnega

 • pokop posmrtnih ostankov pokojnega v grob v krsti ali žari,
 • pokop žare z upepeljenimi ostanki pokojnega v žarni grob,
 • raztros upepeljenih ostankov pokojnega na raztrosnem prostoru ali izven pokopališča.

Pogrebnina in posmrtnina

Svojci umrlega so upravičeni so do finančne pomoči v obliki pogrebnine in posmrtnine. Denarna socialna pomoč ali varstveni dodatek pripada v primeru, ko dohodek ne presega zakonsko določenega cenzusa.

Vsebinsko kazalo